Sunday, January 20, 2019

Contact Us | Hubungi Kami

Enquiries
Please Contact Our Training Consultant
Shahrizul  011-25085983 
shahrizul@tripleAtraining.com

Pertanyaan
Sila Hubungi Perunding Latihan Kami
Shahrizul  011-25085983 
shahrizul@tripleAtraining.com

Special Invitation
We invite subject matter experts to join our panel of great trainers.
Please contact us if you have the requisite knowledge, experience and skills.

Jemputan Khas
Kami menjemput pakar-pakar dalam pelbagai bidang
untuk menjadi ahli panel penceramah kami.
Sila hubungi kami jika anda mempunyai ilmu, pengalaman dan kemahiran yang berkaitan.